ATP

Adenozin 3′-trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. Vücudunuzun kullandığı enerjinin %95’e yakını ATP’lerden karşılanır.

« Sözlüğe Geri Dön