Modern beslenme tarzı ve verimsizleşen topraklar sebebiyle birçok mikrobesine ulaşmakta zorlanıyoruz. Mineraller arasında ise eksikliği en yaygın olan fakat farkedilmeyen minerallerden biri de magnezyum. Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı 24,312 olan bu element en hafif metallerden biridir ve bu özelliğiyle önem kazanmıştır.

Magnezyum Nedir?

Vücudumuzda en bol bulunan 4. element. 800’den fazla enzimin faaliyetine aracılık ediyor. Bunlar arasında kas relaksasyonundan, insülinin glikozu hücre içine sokmasına kadar, ATP üretiminden nöron fonksiyonlarına kadar birçok fizyolojik olayda magnezyumun rolü var. Ancak eksikliğinin atlanmasındaki en büyük handikap, magnezyumun sadece %0,3’ünün kanda bulunmasından kaynaklanıyor. Rutin pratikte serum magnezyum düzeyine bakılarak, normal olmasından dolayı toplumun önemli bir kısmındaki magnezyum eksikliği atlanmaktadır.

Serum magnezyum ölçümü, en az güvenilir yöntemlerden bir tanesidir.

Plazma düzeyinin normal olması, hücre içinde ve dokularda magnezyumun normal olduğu anlamına gelmemektedir.

Magnezyumun;

  • %53’ü kemiklerde,
  • %27’si kaslarda,
  • Benzer Yazılar
  • %19’u yumuşak dokuda bulunmaktadır.

Magnezyum Eksikliği ve Yetersizliği

Eksikliğin bir diğer önemli sebebi de besinlerle alımın yetersiz olmasıdır. Magnezyumun kaynağı topraktır. Topraktan suya, sudan yeşil yapraklı bitkilere geçer. Ancak yapılan çalışmalar toprakların verimsizleştiğini gözler önüne sermektedir. 1940 ile 2002 yılları arasında besinlerin incelendiği bir çalışmada, magnezyum açısından %25 değer kaybı olduğu gösterilmiştir. İşlenmiş gıdalarda bu kayıp daha fazladır. İşlenme sürecinde un %88, şeker %99, pirinç %83, buğday %97 magnezyum kaybına uğramaktadır.

Tüm bunlara rağmen bir de bazı dış faktörler vücutta magnezyumu eksiltmektedir. Mide koruyucu kullanımı, tiazid grubu diüretikler (antihipertansif), antihistaminik, antibiyotik kullanımı, asitli içecek kullanımı, kalsiyum takviyesi kullanımı, ileri yaş, alkol kullanımı, bağırsak emiliminin ve florasının bozuk olması gibi faktörler de magnezyum eksikliğinin sebepleri arasındadır.

Günlük Magnezyum İhtiyacı Nedir?

Bu ihtiyaç gebelik ve emzirme dönemi dahil olmak üzere devam etmektedir. Beslenme ile alımın yetersiz olması nedeniyle birçok kişide eksiklik olmasına rağmen, sadece serum düzeyine odaklanıldığı için atlanmaktadır. Ancak günlük 200-250 mg bir magnezyum takviyesi dramatik bir klinik fayda gözlenmektedir. Literatürde magnezyum takviyesi ile fayda gözlenen klinik çalışmalar arasında migren, fibromiyalji, anksiyete, uyku sorunları, kas krampları, gebelik kasılmaları, hipertansiyon, adet dönemi semptomları gibi durumlar bulunmaktadır.

Hangi Form Magnezyum Takviyesi Alınmalı?

Magnezyum takviyesi alınırken kullanılan formlar da önem arz etmektedir. Magnezyumun bağırsaktan emilimi zayıftır. Emilimi artırmak için bazı kombinasyonlar bulunmaktadır.

Bunlar kısaca 2 gruba ayrılabilir: İnorganik ve organik formlar. Karbonat, Klorid, Oksit, Sülfat, Hidroksit gibi formlar inorganik formlardır. İnorganik formların organik formlara göre emilimi zayıftır. Asetat, Aspartat, Sitrat, Glukonat, Taurinat, Treonat, Pidolat, Glisinat, Malat gibi formlar ise organik formlara örnek olarak verilebilir. Organik formlar arasında ise aminositle kombine edilmiş şelatların emilimi diğerlerine göre fazladır.

Ayrıca bazı formlar bazı dokular üzerinde daha etkilidir. Örneğin glisinat, taurat gibi formlar beyin doku üzerinde daha iyi emilirken; sitrat ve malat gibi formlar ise kas doku üzerinde etkilidir. Dolayısıyla magnezyum seçerken 3 temel konuya bakılmalıdır:

  1. Organik form mu?
  2. Aminoasitlişelat mı?
  3. Fayda görmeyi beklediğim dokuya iyi oranda geçebiliyor mu?

Eski çağlardan yapılan fosil incelemelerinde, atalarımızın günlük beslenmesindeki magnezyum miktarının 500-600 mg olduğu ve böbreklerimizin 600 mg’a kadar magnezyum süzebildiği gösterilmiştir. Ancak geldiğimiz durumda almamız gereken günlük magnezyumu bile besinlerle alamamaktayız. Bu nedenle magnezyumdaki eksikliğin yerine konmadığı her gün ihtiyaç derinleşmektedir. Her ne kadar serum magnezyum düzeyi normal olsa bile. Günlük alıma destek olunduğu takdirde ise yaşam kalitesini artırma açısından magnezyum mineraller arasında önemli bir yere sahiptir.

Benzer Yazılar

Benzer Gönderiler