Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Nedir?

İş verimliliğini artırır, Kuruma bağlılığı artırır, Motivasyonu artırır, Sağlık harcamalarını düşürür, Sağlık problemlerine bağlı iş kayıplarını azaltır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı; beslenme alanındaki sağlık profesyonelleri tarafından uygulanan, çalışların ve yöneticilerin iş hayatlarındaki performansını ve yaşam kalitelerini artırmak için, sağlıklı beslenme, beden ağırlığı yönetimi, spor ile beslenmenin bir arada yürütülmesi, sağlıklı mutfak koşullarının sağlanması ve menü planlama konularında verilen hizmetlerin bütünüdür.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Hangi Aşamalardan Oluşur?

  • Yöneticilere ve kurum çalışanlarına sağlıklı beslenme konusunda eğitim semineri yapılır.
  • Kurumdaki tüm çalışanların özel olarak vücut analizleri alınır.
  • Kurum çalışanlarının ne kadar sağlıklı olduğunu saptamak için analize ek olarak anket yapılıp değerlendirmeye alınır.
  • Değerlendirme sonucunda riskli grupta bulunan çalışanlara isteğe bağlı olarak bireysel beslenme danışmanlığı uygulanır ve haftalık takipleri yapılır.
  • Kurumun standartları göz önünde bulundurularak aylık menü planlanır.
kurumsal-beslenme
Ekip Sunum ve Eğitimi
workshop
Workshop